Od naszej pierwszej wizyty w tym ośrodku pielęgnacyjnym dla dzieci i młodych dorosłych z niepełnosprawnościami minęło już kilka lat. Jednak Matthias Pörner, CFO firmy VITRONIC, jest do dzisiaj głęboko poruszony tym, co tam zobaczył. Miał okazję przyjrzeć się tu z bliska pracy osób opiekujących się dziećmi przez całą dobę. Wszystko to co zobaczył wywołało u niego silne uczucie przywiązania – ale przecież VITRONIC też aktywnie współdziała na rzecz bezpieczeństwa każdego dnia. 

Dla VITRONIC fundamentalne znaczenie ma wspieranie lokalnych instytucji, które wykonują cenną pracę na rzecz ludności.  
Matthias Pörner CFO VITRONIC Machine Vision 

Dom dla małych bohaterów

Od roku 2005 trzy blisko ze sobą współpracujące filie Domu dziecka „Zwerg Nase” zapewniają pomoc ciężko chorym dzieciom i przyczyniają się w ten sposób do poprawy zabezpieczenia socjalnego w rejonie Wiesbaden i okolicach. Obiekty „Zwergenkinder 1 & 2” są domem dla dzieci cierpiących na epilepsję. W domu opieki „Rotkehlchen” na piętrze mieszka dwanaścioro dzieci i młodych dorosłych wymagających stałego wspomagania czynności oddechowej. Pięknie urządzone pokoje, duże powierzchnie do zabaw i ćwiczeń ruchowych, a także duży balkon, na którym dzieci mogą się uczyć, bawić i odpoczywać w ciepłe dni – wszystko to sprawia, że przebywają w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. 

Młodzi dorośli z ciężkim porażeniem mózgowym zamieszkujący drugie piętro hospicjum są tu nazywani „codziennymi bohaterami”. Wcześniej dzieci po ukończeniu 18 roku życia musiały przenosić się do domu opieki społecznej. Od momentu przeprowadzki do nowego ośrodka Zwerg Nase mogą dalej korzystać z niesamowicie serdecznej i kompetentnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej. Jest tu miejsce dla 24 podopiecznych i duży wybór pokoi. 

Laila, jedna z podopiecznych z grupy „Rotkehlchen”, z Panią dyrektor Sabine Schenk. 

Spełniać najskrytsze marzenia, zapewniać bezpieczeństwo 

Misja firmy VITRONIC polega na tym, aby poprzez nowoczesne i innowacyjne technologie w najróżniejszych dziedzinach – od logistyki, poprzez opiekę zdrowotną, a skończywszy na monitorowaniu ruchu ulicznego – zapewnić ludziom bardziej bezpieczne i godne warunki do życia. I to już od niemal 40 lat. W ramach nawiązanej w tym miejscu współpracy misja ta zyskała nowe znaczenie. 

Z końcem 2020 ośrodek Zwerg Nase został rozbudowany i ma obecnie 84 miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami, co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na drogie wyposażenie.  

W przypadku domu „Rotkerlchen” potrzebne są przede wszystkim systemy monitorujące oddychanie dzieci. W całym domu wszędzie potrzebne są monitory, które pozwalają przez całą dobę kontrolować działanie respiratorów. Dzięki wskazaniom rytmu serca można błyskawicznie reagować na niedotlenienie. Rozbudowa tych niezbędnych do podtrzymywania życia systemów monitoringu pozwoliła zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych. Jako liderzy w dziedzinie pokrewnych technologii nie mieliśmy problemu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Pani dyrektor Sabiny Schenk i zaproponować potrzebne w tej sytuacji rozwiązania. 

Wsparcie ze strony firmy VITRONIC w odpowiedzi na nasze apele umożliwiło nam stworzenie warunków do stałego monitorowania czynności oddechowej u naszych dzieci. To dar, który ratuje życie każdego dnia.  
Sabine Schenk dyrektor ośrodka ZwergNase

Ręka w rękę w imię godnych warunków życia 

Każdy przekazany datek pomaga zadbać o podstawowe potrzeby dzieci. Oprócz tego datki pozwalają na organizację urodzin dzieci, festynów i innych imprez podtrzymujących relacje międzyludzkie. Opiekunom zależy przede wszystkim na tym, aby ich podopieczni przebywali w kolorowym i przyjaznym otoczeniu. 

Pomiędzy firmą VITRONIC i ośrodkiem Zwerg Nase rozwinęła się w ostatnich latach partnerska współpraca oparta na szacunku i chęci pomocy. Dlatego cieszymy się już na kolejną wizytę. 

Nadal chcemy wspierać ośrodek „Zwerg Nase” i mamy nadzieję, że dołączy do nas wiele innych firm, których nazwy wypełnią puste miejsca na ścianie, na której widnieją sponsorzy. Wtedy będziemy mogli razem realizować motto tego domu dziecka: Być człowiekiem to czuć odpowiedzialność.  
Matthias Pörner CFO VITRONIC

Przekazanie czeku z datkiem: Sabine Schenk (Zwerg Nase) i Matthias Pörner (VITRONIC) 

Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.