Blog o przyszłości / Machine Vision People

Sharing

Jak technologia pomaga w realizacji zadań stref czystego transportu?

Strefy Czystego Transportu

Strefy czystego transportu to obszary, w których wprowadzono ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy. W Europie funkcjonują już w ok. 320 miastach, a ich liczba systematycznie wzrasta.

W Polsce wprowadzenie stref czystego transportu jest krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Zgodnie z zapowiedziami, pierwsze strefy czystego transportu zaczną działać w Krakowie i Warszawie od 2024 roku.

Nowelizacja przepisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2023 roku umożliwia gminom kontrolowanie samochodów wjeżdżających do stref czystego transportu za pomocą urządzeń zdalnego monitoringu, zamiast obowiązkowych do tej pory nalepek.

Zdalna kontrola wjazdu do SCT dzięki technologii VITRONIC

Zdalna kontrola wjazdu do stref czystego transportu to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia skuteczną regulację ruchu pojazdów w wyznaczonych obszarach.

System oferowany przez VITRONIC oparty jest na zaawansowanej technologii, wykorzystującej różnorodne środki identyfikacji i monitoringu. Kluczowym elementem jest zastosowanie kamer i czujników, które analizują dane związane z pojazdem, takie jak numer rejestracyjny, czy kategoria/klasa pojazdu. Następnie dane, po ich przesłaniu do systemu back-office, mogą być porównywane z zawartością bazy CEPiK lub baz dedykowanych dla wybranej strefy, chociażby w zakresie typu stosowanego paliwa oraz standardu emisji spalin.

VITRONIC oferuje zarówno urządzenia stacjonarne, montowane na poboczach dróg, działające bez jakiegokolwiek zakłócania ruchu pojazdów, jak i mobilne (montowane np. na dachach samochodów patrolowych straży miejskiej w specjalnie zintegrowanych belkach sygnalizacyjnych zaprojektowanych przez VITRONIC – Enforcement Bar) – umożliwiające uzupełnienie kontroli stacjonarnej i pozwalające na objęcie nadzorem nie tylko głównych wjazdów/wyjazdów ze strefy, ale całych obszarów/kwartałów miast, przy zachowaniu nieprzewidywalności odnośnie miejsca i czasu prowadzenia kontroli.

W zależności od wymagań oraz lokalnych uwarunkowań, możliwe jest zatem zastosowanie rozwiązań w 100% stacjonarnych lub mobilnych, a także wdrożenie systemów kontroli hybrydowej (kontrola stacjonarna uzupełniona o mobilne jednostki kontrolne.

Urządzenia lepsze niż nalepki

Urządzenia zdalnego monitoringu VITRONIC pozwalają na identyfikację pojazdów za pomocą technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), co pozwala na automatyzację procesu weryfikacji wjazdu do strefy czystego transportu. Systemy VITRONIC pozwalają gminom kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające do strefy czystego transportu za pomocą zaawansowanych czujników powiązanych z odpowiednim oprogramowaniem, co jest rozwiązaniem znacznie łatwiejszym niż kontrola nalepek i pozwala zapewnić realną egzekwowalność wprowadzonych ograniczeń, a co za tym idzie – skuteczność Strefy Czystego Transportu w danym mieście.
Łukasz Majchrzak Dyrektor Działu Traffic

Skuteczne egzekwowanie przepisów w strefach czystego transportu

Zastosowanie technologii zdalnej kontroli w obszarze strefy czystego transportu umożliwia organom nadzoru szybkie i precyzyjne wykrywanie pojazdów, które nie spełniają ustalonych standardów ekologicznych.

Dzięki automatycznym systemom monitoringu, takim jak inteligentne kamery czy zaawansowane czujniki, możliwe jest natychmiastowe identyfikowanie pojazdów emitujących zbyt duże ilości zanieczyszczeń.

To pozwala na skuteczną egzekucję przepisów, poprzez nałożenie kar lub innych sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów ekologicznych w strefie czystego transportu. Działanie tego typu technologii stanowi kluczowy element w efektywnym kontrolowaniu i regulowaniu ruchu pojazdów, wspierając jednocześnie cele związane z ochroną środowiska.

Rozwiązania oferowane przez VITRONIC są skalowalne i elastyczne, co pozwala dostosować je do różnorodnych warunków i potrzeb lokalnych społeczności.Rozwiązania dedykowane dla stref czystego transportu można potencjalnie zintegrować chociażby ze zdalną kontrolą wjazdu do Stref Ograniczonego Ruchu (np. w ramach tzw. congestion charge) lub kontrolą Stref Parkowania.

Automatyczna kontrola wjazdu do stref czystego transportu staje się nie tylko skutecznym narzędziem ochrony środowiska, ale także elementem wspierającym rozwój inteligentnych miast i nowoczesnej mobilności. Wprowadzenie stref czystego transportu może przynieść wielomilionowe korzyści, takie jak zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez pojazdy oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego.

Podsumowanie

W skrócie:

  • Kontrola emisji spalin jest istotna dla ochrony środowiska
  • Gminy mogą stosować technologie lepsze niż nalepki
  • Urządzenia VITRONIC skutecznie monitorują wjazd do SCT
  • Kamery i czujniki mogą być włączone do istniejących systemów

Streszczenie

Strefy czystego transportu, wprowadzane w Polsce, mają poprawić jakość powietrza i ochronę środowiska.

Zdalna kontrola wjazdu do stref czystego transportu, dostarczana przez VITRONIC, oparta jest na zaawansowanej technologii monitorowania ruchu drogowego.

Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, systemy VITRONIC umożliwiają skuteczną egzekucję przepisów i wspierają cele związane z ekologiczną mobilnością.

Łukasz Majchrzak

Łukasz Majchrzak

Dyrektor Działu Traffic
Telefon
+48 22 255 99 67
E-Mail
lukasz.majchrzak@vitronic.com

Follow

Zobacz więcej

Elastyczne rozwiązania do miejskich systemów pobierania opłat
Rozwiązania do pobierania opłat

Inteligentne systemy pobierania opłat

Wydajne, oszczędzające zasoby i ekonomiczne
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.