Jako pracownicy firmy VITRONIC mamy wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie ze szczególnie złożonymi zagadnieniami. Nie chodzi jedynie o prostą, techniczną optymalizację, ale o całościowe zmiany, które zawsze mają na celu znalezienie znaczących rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju.

Szczególnym zadaniem technologii jest poprawienie jakości życia. Misją technologii przetwarzania obrazu jest kształtowanie rzeczywistości, aby zapewnić bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość”
Daniel Scholz-Stein CEO VITRONIC Group

W związku z tym traktujemy technologię systemów wizyjnych nie jako główną siłę napędową, ale jako narzędzie, które pomaga zajmującym się nimi osobom wywierać wpływ na poważne zagadnienia, takie jak globalizacja, mobilność, urbanizacja, łączność i zdrowie, aby kształtować bezpieczną i zrównoważoną rzeczywistość.

Kiedy usłyszeliśmy o projekcie »Waldliebe«, od razu wiedzieliśmy, że musimy go wesprzeć! Jestem bardzo dumny, że stoją za tym wszyscy pracownicy firmy VITRONIC, także z innych międzynarodowych spółek grupy w Niemczech, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Malezji, Chinach, Polsce i Australii. Dzięki temu nasza rzeczywistość będzie bardziej zrównoważona i bezpieczniejsza. Dla nas wszystkich.
Daniel Scholz-Stein CEO VITRONIC Group

Dlatego w imieniu Grupy VITRONIC wnosimy bezpośredni wkład i przekazujemy drzewa w regionie siedziby VITRONIC w imieniu każdego z 1300 pracowników. Biorąc pod uwagę pierwszą akcję sadzenia drzew w 2021 r., w lesie Taunusstein zostanie zasadzonych i będzie pielęgnowanych 1500 drzew w celu ochrony klimatu.

To ważny wkład w las i skuteczny wkład w ochronę środowiska.

Na około 6 hektarach dawnego obszaru leśnego powstaje nowy rodzimy las mieszany, który po pełnym wyrośnięciu będzie absorbować w przybliżeniu 36 ton dwutlenku węgla rocznie. Dla porównania każdy obywatel Niemiec emituje obecnie około 11 ton dwutlenku węgla rocznie, co oznacza, że dzięki temu lasowi 3,3 osoby byłyby neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Kawałek lasu w pobliżu Taunusstein.

Jedna z nowych sadzonek.

Daniel Scholz-Stein, CEO, i Britta Weiser, Global Marketing Director, przed terenem leśnym.

Daniel Scholz-Stein sadzi drzewo.

Zrównoważony rozwój w firmie VITRONIC

Dla nas zrównoważony rozwój nie jest celem samym w sobie ani szansą marketingową, ale rzeczywistością. W ramach naszej strategii biznesowej nieustannie dążymy do coraz ściślejszego dostosowania naszych działań w firmie do celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to liczne działania związane z odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów, środowiska, energii, z zapewnieniem jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne strategiczne obszary działań w zakresie zrównoważonego rozwoju to zgodność oparta na wartości w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa i regulacji, promowanie „dożywotniej obsługi serwisowej” w celu wydłużenia cykli życia produktów, a także szkolenia dla pracowników i klientów w celu zadbania o rozwój osobisty oraz właściwe korzystanie z produktów.

Długoterminowe partnerstwo

Enno Uhde, jeden z inicjatorów projektu „Waldliebe”, wyjaśnia, dlaczego projekt ponownego zalesiania jest tak wyjątkowy: „Od samego początku chcieliśmy wprowadzić całościową koncepcję ponownego zalesienia Taunusstein. Obejmuje to zrównoważoną ochronę sadzonek z drewna, nawadnianie wodą deszczową przechowywaną w cysternie i pompę solarną do studni, a także regularne monitorowanie nowo posadzonych delikatnych sadzonek. W końcu holistyczne myślenie jest opłacalne dla przyszłych pokoleń. I właśnie w tym zakresie firma VITRONIC jest idealnym partnerem i pionierem”.

Cieszymy się, że możemy wspólnie dawać przykład poprzez działania wywierające długotrwały wpływ na rzeczywistość.

Zobacz więcej

Nasza obietnica

Zrównoważony rozwój

Ochrona środowiska wymaga zrównoważonego sposobu myślenia
Zadbajmy o bezpieczną przyszłość i godne warunki życia
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.