Gdy zaczynamy zastanawiać się nad kwestią zrównoważonego rozwoju, szybko uświadamiamy sobie, że wszystko jest ze sobą połączone. Dlatego też niezbędny jest holistyczny sposób myślenia. Należy przy tym wziąć pod uwagę następujące kwestie: <brak tłumaczenia opisów na obrazie>

Powyższe pytania są częścią naszego systemu zarządzania ukierunkowanego na proces, który wykorzystujemy do ciągłej oceny i doskonalenia wszystkich naszych procesów. Jednak w VITRONIC bardzo ważne jest dla nas również to, że pomagamy naszym klientom prowadzić działalność w bardziej zrównoważony sposób. W końcu nasze rozwiązania są w stanie sprawić, że procesy produkcji i automatyzacji będą bardziej energooszczędne i pochłaniają mniej zasobów.

W ten sposób systemy wizyjne VITRONIC pomagają użytkownikom i operatorom w poszczególnych branżach bardziej skoncentrować się na kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Dla VITRONIC zrównoważony rozwój to nie tylko modne hasło, które ma znaczenie tylko dla systemu zarządzania środowiskiem w firmie. Jest to w istocie część naszej aktualnej strategii korporacyjnej. Dokładamy również wszelkich starań, aby nasze rozwiązania przyczyniały się do bardziej zrównoważonego rozwoju naszych klientów.
Gerhard Bär Chief Operating Officer

Nasze rozwiązania gwarantują na przykład odfiltrowanie nieprawidłowych lub wadliwych produktów na wczesnym etapie procesu produkcji. Dzięki temu ograniczamy ilość odpadów i unikamy procesów i przeróbek wymagających znacznych zasobów. Nasze systemy optymalizują zdolności transportowe i trasy oraz zmniejszają zużycie energii.

Partner inicjatywy Blue Competence

Blue Competence to inicjatywa VDMA (niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Maszynowego), której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w inżynierii mechanicznej i inżynierii systemów. Jako partner zobowiązaliśmy się do przestrzegania 12 wytycznych VDMA dotyczących zrównoważonego rozwoju (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej VDMA):

Na podstawie naszej polityki jakości i wymagań klientów sformułowaliśmy cele jakościowe.

12 wytycznych VDMA dotyczących zrównoważonego działania

 • Zrównoważony rozwój jest kluczową częścią strategii naszej firmy. 
 • Tworzymy trwałe modele biznesowe o zrównoważonych wartościach i zapewniamy przedsiębiorcom sukces.
 • Nasze technologie i rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój na całym świecie.
 • Zrównoważone myślenie i działanie znajduje odzwierciedlenie w naszych procesach i produktach.
 • Działamy z troską o zasoby naturalne i angażujemy się w ochronę klimatu.
 • Nasi pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał. Wspieramy zaangażowanie i aktywność.
 • Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka.
 • Nasza firma jest ostoją.
 • Spoczywa na nas odpowiedzialność społeczna w naszym regionie.
 • Dotrzymujemy obietnic!
 • Aktywnie rozwijamy interakcje pomiędzy wszystkimi uczestnikami.
 • W przejrzysty sposób informujemy o naszych zrównoważonych działaniach.

Zobacz więcej

Nasza obietnica

Certyfikacja

Więcej niż obowiązek
Nasza obietnica

System zarządzania

Jakość i zrównoważony rozwój: jak osiągamy nasze cele?
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.