Cele leżące u podstaw naszego systemu zarządzania to ciągłe ulepszanie procesów, tak abyśmy mogli nieustannie podnosić nasze standardy na jeszcze wyższy poziom i abyśmy byli w stanie reagować na nowe rozwiązania. W osiągnięciu naszych celów pomaga nam również certyfikacja zgodna z normą DIN EN ISO 9001, która obecnie dotyczy zarówno jakości naszych produktów, jak i stosowanych procesów.

Co oznacza ukierunkowanie na proces?

Wszystkie nasze zadania mapujemy w strukturze procesów. Wykorzystujemy udokumentowane opisy procesów, aby wdrażać je w praktyce. Kluczowe znaczenie ma dla nas możliwość monitorowania cyklów życia poszczególnych procesów w celu określenia ich skuteczności. Gdy to konieczne, jako mierniki wykorzystujemy najważniejsze dane liczbowe. W oparciu o nie możemy cały czas udoskonalać nasze procesy.

Ważną zasadą, na której opiera się kultura ciągłego doskonalenia, jest cykl Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw.

Mówiąc najprościej:

  • Wykonujemy analizę sytuacyjną.
  • Dostosowujemy nasz system zarządzania do odpowiednich wymagań.
  • Ustalamy odpowiednie zadania.
  • Wszystkie procesy podsumowujemy w naszej strukturze procesowej.
  • Monitorujemy i oceniamy skuteczność tych procesów i nieustannie je udoskonalamy.

Nasza kultura ciągłego doskonalenia opiera się na kilku kluczowych zasadach, takich jak cykl Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw, analiza szans i ryzyka oraz stosowanie najnowocześniejszych metod w rozwoju i realizacji zamówień.

Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2®, zarządzanie usługami zgodnie z ITIL® oraz rozwój zastosowań w branży medycznej zgodnie z GAMP® nie koliduje ze zwinnymi metodami rozwoju, takimi jak design thinking, KANBAN, SCRUM czy rapid prototyping, które stosujemy w razie potrzeby.

Nasze cele jakościowe

Na podstawie tych zasad i metod możemy osiągnąć sukces we wszystkich obszarach ważnych dla naszych klientów, partnerów i innych zainteresowanych stron – na przykład w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, kontroli eksportu, certyfikacji i innych. Oczywiście to samo dotyczy tematu zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie naszej polityki jakości i wymagań klientów sformułowaliśmy cele jakościowe.

Realizację celów mierzymy podczas regularnych audytów:

  • Utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta
  • Zagwarantowanie zgodności produktu z wymogami
  • Ciągłe i zrównoważone doskonalenie odpowiednich procesów
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.