Blog o przyszłości / Machine Vision People

Sharing

Robotyka i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) to jedne z najistotniejszych trendów w technologii magazynowania i automatyzacji. Technologie te służą sprostaniu rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności i efektywności.

Obecne szacunki zakładają, że do 2025 roku ponad cztery miliony robotów będzie wykorzystywanych w tzw. zrobotyzowanych magazynach. W tym artykule zbadano, jaką wartość dodaną dla usprawnienia procesów w logistyce mają robotyka i sztuczna inteligencja oraz jakie wymagania są niezbędne do ich pomyślnego wdrożenia.

Największe wyzwanie: koszty

Koszty automatyzacji stanowią główną przeszkodę w jej wdrożeniu. W ankiecie przeprowadzonej w 2019 r. wśród specjalistów ds. łańcucha dostaw 39% wymieniło koszty jako wyzwanie numer jeden. Jednak 32% respondentów wskazało, że już korzysta z robotyki, a kolejne 51% spodziewa się jej zastosowania w ciągu najbliższych dwóch lat. Rosnące koszty wynagrodzeń będą także oznaczać, że start-upy i małe firmy będą również częściej polegać na automatyzacji.

Na czym polega doskonalenie procesów w logistyce?

Automatyzacja zwiększy szybkość sortowania i obsługi paczek, bez szkody dla dokładności i bezpieczeństwa. To ostatnie oznacza, że roboty zapobiegają urazom ludzi, a także działają stabilnie niezależnie od okoliczności ich użycia. Nadrzędnym celem tego rodzaju automatyzacji jest uproszczenie i usprawnienie procesów w firmach logistycznych. Przede wszystkim oznacza to, że tylko zautomatyzowanie zadań może przynieść rzeczywiste korzyści z robotyki i sztucznej inteligencji.

Integracja robotów w celu przyspieszenia istniejącego procesu bez uwzględnienia procesu poprzedzającego lub następującego po nim nie jest zbyt skuteczna. Robotyka może jednak chronić ważne procesy, ponieważ zmniejsza ryzyko błędów.
Bartosz Sobolewski Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

Optymalizacja procesów to wciąż aktualny temat

Rozwiązania, które przyczyniają się do usprawnienia procesów w logistyce, są już stosowane w centrach obsługi paczek i centrach realizacji zamówień. Przenośniki taśmowe, systemy sortowania i autonomiczne systemy transportowe (ATS) to tylko kilka przykładów, które mogą zastąpić pracę ludzi lub jej towarzyszyć. Pojazdy sterowane automatycznie - AGV - mogą na przykład zwiększyć przepływ towarów po procesie sortowania. Ponadto mogą one wykorzystywać dane do określenia, czy paczka musi być przechowywana lub dalej przetwarzana przez dystrybutora. Kolejna generacja innowacji procesowych będzie polegać na inteligentnej współpracy ludzi i technologii.

Dlaczego warto dążyć do usprawniania procesów?

Zalety optymalizacji procesów w logistyce są wielorakie i obejmują następujące aspekty:

Skalowalność

Większość klientów chciałaby, aby ich paczki były dostarczane w ciągu zaledwie jednego do trzech dni. Amazon, Zalando i inne firmy już to robią - inni dostawcy usług logistycznych muszą więc dotrzymać im kroku. W tym kontekście sztuczna inteligencja i robotyka mogą pomóc firmom w skalowaniu dostaw. Szczyty obciążenia mogą być skutecznie amortyzowane, a moce produkcyjne stosunkowo łatwo zwiększane.

Tracking & Tracing / Monitorowanie i śledzenie

Klienci są zazwyczaj bardzo ciekawi statusu swoich paczek. Im więcej danych mogą uzyskać firmy logistyczne, tym więcej informacji mogą wykorzystać do usprawnienia swoich procesów. Człowiek po prostu nie ma takich możliwości gromadzenia i analizy danych, jakie oferuje robotyka.

Green Logistics / Logistyka ekologiczna

Usprawniona logistyka, w połączeniu z wykorzystaniem robotów, zwłaszcza w centralnych węzłach dystrybucyjnych, może zaoszczędzić przestrzeń magazynową i energię podczas obsługi paczek. Zmniejszając koszty pracy i energii w przeliczeniu na paczkę, firmy mogą przetwarzać więcej paczek w jednym centrum.

Kiedy więc wykorzystanie robotyki i sztucznej inteligencji w logistyce ma sens?

Decyzja o usprawnieniu procesów jest ważna dla każdej firmy.

Menedżerowie logistyki mogą się zastanawiać, czy:

  • Ich dojrzałość technologiczna musi osiągnąć pewien poziom, zanim zdecydują się na ten krok.
  • Sztuczna inteligencja i robotyka muszą być kompatybilne z obecną infrastrukturą technologiczną firmy
  • Muszą także rozwinąć się jako firma, zanim będą mogli korzystać z robotyki i sztucznej inteligencji.

Prawda jest taka, że w granicach rozsądku każda firma może wdrożyć robotykę i sztuczną inteligencję do swoich procesów. Usprawnienie procesów jest często znacznie łatwiejsze do wdrożenia w mniejszych firmach - a przynajmniej w firmach, które nie mają jeszcze konkretnego procesu logistycznego lub łańcucha dostaw. Jednak startupy i mniejsze firmy zazwyczaj nie mają jeszcze wystarczających środków na inwestycje i skalę integracji. Jest to zatem kwestia bardzo indywidualnej analizy kosztów i korzyści.

Zastąpienie procesu, który wcześniej opierał się wyłącznie na interakcji międzyludzkiej, jest trudniejsze niż zaprojektowanie i wdrożenie całkowicie nowego procesu.
Bartosz Sobolewski Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

Kiedy automatyzacja się opłaci?

Firmy logistyczne mogą szybko odczuć korzyści płynące z inwestycji w automatyzację. Dzieje się tak pomimo faktu, że konkretne wyniki mogą zależeć od takich czynników, jak np:

  • koszty pracy
  • koszty energii
  • liczba paczek dostarczonych w określonym czasie.

Nie ma magicznej recepty na automatyzację. Niemniej jednak, jeśli firmy zdecydują się na takie rozwiązanie, jego wdrożenie nie musi zająć dużo czasu. Proste podejście typu plug-and-play można opracować i wdrożyć w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Bardziej indywidualne procesy można również wdrożyć w ciągu zaledwie kilku lat.

Co przyniesie przyszłość doskonalenia procesów?

Procesy logistyczne są obecnie automatyzowane w bardzo powolnym tempie. Robotyka i sztuczna inteligencja są bardziej powszechne niż kiedykolwiek, ale nie są jeszcze normą.

Jednak bardziej efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych do automatyzacji procesów, które kiedyś były związane z ludźmi, stanie się głównym nurtem w ciągu kilku lat. 5G i Distributed Ledger Technologies (DLT), czyli cyfrowe systemy rejestrowania transakcji poszczególnych aktywów, również zyskają na znaczeniu i pomogą w sprawdzaniu i śledzeniu globalnych przesyłek. Podejścia te będą na razie odgrywać bardziej wspierającą rolę i na razie jest mało prawdopodobne, aby odegrały kluczową rolę w usprawnianiu procesów.

Z prawnego punktu widzenia innowacje muszą być również zgodne z przepisami dotyczącymi zrównoważonego łańcucha dostaw, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Może to oznaczać, że firmy logistyczne będą zmuszone do optymalizacji swojej infrastruktury niezależnie od ich indywidualnych wymagań lub celów w zakresie automatyzacji oraz do ograniczenia odpowiedzialności korporacyjnej.

W jaki sposób VITRONIC może przyczynić się do optymalizacji procesów?

Podstawą optymalizacji procesów logistycznych jest zawsze zautomatyzowane gromadzenie danych - szybkie, wydajne i bezbłędne. VITRONIC oferuje rozwiązania dla obszarów magazynowania, dystrybucji i logistyki e-commerce, sektora CEP i frachtu lotniczego. Obejmuje to systemy do rejestrowania danych przesyłek, takich jak kody, zwykły tekst, waga i wymiary. Od zautomatyzowanego wsparcia ręcznych procesów sortowania do w pełni zintegrowanych systemów odczytu i sortowania, VITRONIC oferuje rozwiązania dostosowane do każdej potrzeby.

Podsumowanie

W skrócie

  • Sztuczna inteligencja i robotyka pomagają zwiększyć wydajność procesów logistycznych.
  • Na ich wykorzystaniu mogą skorzystać firmy niezależnie od wielkości.
  • Aby integracja miała sens, należy również wziąć pod uwagę procesy poprzedzające i następujące po sobie.
  • W ciągu dziesięciu lat zastosowanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów wcześniej wykonywanych przez człowieka będzie standardem.

Streszczenie

W nadchodzących latach znacznie wzrośnie wykorzystanie robotyki i sztucznej inteligencji także w środowisku logistycznym. Zalety związanej z tym optymalizacji procesów obejmują skalowalność, monitorowanie i identyfikowalność, a także temat "zielonej logistyki". Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie rodzaje firm, od startupów po korporacje, mogą czerpać korzyści z zastosowania tych innowacyjnych technologii. Warunkiem wstępnym jest jednak wcześniejsze indywidualne rozważenie i przeanalizowanie wszystkich procesów w firmie. Ma to na celu uniknięcie złych inwestycji i złudnych oczekiwań.

Bartosz Sobolewski

Bartosz Sobolewski

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu
Telefon
+48 77 481 00 03
E-Mail
bartosz.sobolewski@vitronic.com

Follow

Zobacz więcej

Rejestracja danych i dokumentacja w strefach towarów wychodzących
Rejestracja danych i dokumentacja w strefach towarów wychodzących
Inne zastosowania

Obsługa zwrotów

Automatyzacja i optymalizacja obsługi zwrotów
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.