Do granic tego, co jest fizycznie możliwe

Historia sukcesu technologii ruchu drogowego w firmie VITRONIC

Od 35 lat VITRONIC jest jednym z motorów innowacji w dziedzinie przetwarzania obrazu. Szczególnie nowoczesna technologia Lidar kojarzy się dziś z naszą firmą. To również zasadniczo zrewolucjonizowało sterowanie ruchem drogowym. Ale zacznijmy od początku ...

Zanim została zastosowana w technologii ruchu drogowego, nowa pionierska technologia „przetwarzania obrazu” została po raz pierwszy zastosowana w środowisku przemysłowym, np. Przy produkcji drewnianych klatek schodowych: roboty na liniach produkcyjnych wykorzystywały „widzenie maszynowe” poprzez przetwarzanie obrazu do dokładnego rozpoznawania, precyzyjnie obsługuj i przetwarzaj poszczególne stopnie schodów. Kolejnym krokiem było automatyczne odczytanie napisów laserowych nanoszonych maszynowo w postaci zwykłego tekstu na różnych powierzchniach drewnianych w celu kontroli produkcji. Podczas gdy roboty statyczne wykorzystywały przetwarzanie obrazu na miejscu, technologia zapewniła również nowy sposób przemieszczania się: pojazdy bez kierowcy w budynkach fabrycznych zaczęły transportować materiały w obszarach niedostępnych dla ludzi (np. Elektrownie jądrowe).

Podczas tych projektów skupiano się głównie na przechwytywaniu obrazów i ich automatycznej ocenie, tj. Wydobywaniu informacji z obrazów, a następnie podejmowaniu decyzji i dalszych działań na podstawie tych informacji. W rezultacie można było sterować chwytakami robotów, automatycznie decydować o zadaniach związanych z jakością lub określać etapy produkcji na podstawie odczytów etykiet. Te obiektywne oceny danych miały na celu usprawnienie zadań i procesów roboczych klientów.

Wszystkie te zmiany utorowały drogę do ewolucji technologii ruchu drogowego: ze skanowania znaków maszynowych wyłoniła się innowacja odczytu tablic rejestracyjnych.

W kierunku technologii ruchu

W firmie VITRONIC era kontroli ruchu rozpoczęła się wraz z opracowaniem i wprowadzeniem na rynek skanerów do mokrej folii. Jako firma z branży outsiderów, napotkaliśmy rynek zdominowany przez kilku silnych graczy - rynek, na którym również jest niewiele innowacji. Okazja, z której skorzystaliśmy!

Wprowadzając skaner filmowy, mogliśmy automatycznie odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów na obrazach za pomocą skanowania znaków. Ciekawostka: stąd nazwa POLISCAN. Pochodzi z obszaru zastosowań policji i skanowania obrazów. W 1995 roku VITRONIC wprowadził PoliScan Classic do digitalizacji mokrej folii. W tym celu w skanerach nadal trzymano rolki folii negatywowej. Obrazy były kierowane przez precyzyjny mechanizm obok kamery liniowej, aby odczytać numer rejestracyjny i inne dane z filmu.

To był pierwszy krok w kierunku cyfryzacji. Od teraz tablice rejestracyjne mogą być rejestrowane za pomocą systemu kamer, a powiązane dane mogą być automatycznie analizowane. Rezultat: oszczędność czasu około 10 razy, ponieważ do tego momentu wszystkie zdjęcia wykroczeń trzeba było starannie przeglądać ręcznie, aby wyodrębnić numery tablic rejestracyjnych i dane pomiarowe.

Wielki sukces - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i opłaty drogowe

Rok 2003 był prawdziwym kamieniem milowym w historii firmy VITRONIC: Systemy do wykrywania pojazdów za pomocą Lidar, automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji tablic rejestracyjnych. W 2003 roku po raz pierwszy z powodzeniem zastosowaliśmy wszystkie te technologie do egzekwowania opłat drogowych.

Wygraliśmy również nasz pierwszy duży projekt w kontekście technologii ruchu drogowego: VITRONIC sukcesywnie wyposażał bramki kontroli opłat na autostradach dla niemieckiego systemu poboru opłat drogowych w dwóch dużych projektach. Oprócz zamówień na dostawy otrzymaliśmy również umowę serwisową ważną 10 lat. Już pierwsze zamówienie było dużym projektem dla VITRONIC - i było to największe jak dotąd w dziedzinie widzenia maszynowego. W rezultacie należało zwiększyć liczbę personelu, aby poradzić sobie ze znacznie zwiększonym obciążeniem pracą. Firma się rozrosła: otworzyliśmy biura w innych krajach, a do zespołu dołączyło wielu innowacyjnych myślicieli. Nowi pracownicy dołączyli przede wszystkim w obszarach rozwoju, zarządzania projektami, produkcji i usług. Dzięki tej nowej motywacji i wsparciu wdrożyliśmy te duże projekty z doskonałością. Nadal korzystaliśmy z tej dynamiki, realizując projekty opłat drogowych w Australii w 2009 r. I we Francji w 2012 r. Z udziałem ponad 170 suwnic kontrolnych. Jednocześnie inne obszary biznesowe firmy również rozwijały się bardzo dobrze, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Wynikało to głównie z faktu, że kreatywność i zaangażowanie pracowników były niemal nieograniczone.
Reinhard Koy-Oberthür Director Traffic Technology, VITRONIC

Ponownie, naszą centralną technologią wykrywania pojazdów w tych projektach jest Lidar (Light Detection and Ranging). Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że można go również wykorzystać do pomiaru prędkości. Dlatego połączyliśmy technologię Lidar i kamery - i tak narodził się POLISCAN M1!

Lidar do egzekwowania prędkości

Dzięki technologii Lidar wprowadziliśmy na pole nową, korzystną technologię pomiarową, która całkowicie wstrząsnęła rynkiem kontroli ruchu drogowego. W połączeniu z cyfrowym gromadzeniem dowodów umożliwiło znacznie lepsze egzekwowanie prędkości i było kamieniem milowym w zwiększaniu bezpieczeństwa ruchu. Po raz pierwszy stacjonarne systemy kontroli prędkości działały bez czujników wbudowanych w nawierzchnię drogi.

Era POLISCAN

W 2006 roku Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) zatwierdził nasz system POLISCAN Speed w Niemczech do użytku mobilnego i stacjonarnego. Świadomość rynkowa tego rozwiązania była wysoka. To znowu przeniosło rozwój firmy na nowy poziom. POLISCAN był i nadal jest atrakcyjną ofertą dla każdego klienta - także dzięki możliwości łączenia użytkowania stacjonarnego i mobilnego. Dowodem sukcesu są projekty kontroli prędkości w USA, na naszym rodzimym rynku w Niemczech, a zwłaszcza na Półwyspie Arabskim. W 2009 roku w Dubaju zostaje założona nasza spółka zależna VITRONIC Machine Vision Middle East LLC, ponieważ wiele krajów arabskich chciało znacznie zmniejszyć dramatycznie wysoką liczbę śmiertelnych wypadków drogowych.

Zaledwie trzy lata później jesteśmy wiodącym dostawcą systemów kontroli prędkości na Bliskim Wschodzie. W 2013 roku firma VITRONIC sprzedała w regionie ponad 1000 systemów POLISCAN Speed. Obecnie w użyciu jest około 8 000 systemów, które zapewniają pożądany sukces w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Jak będzie wyglądała przyszłość?

W ostatnich latach ruch na świecie znacznie wzrósł. Pomimo publicznych debat na temat ochrony klimatu i zmiany polityki transportowej, gęstość samochodów w Niemczech wzrosła o 12% tylko w latach 2010-2019, ze średnio 509 do 569 samochodów na 1000 mieszkańców. Do takiego wniosku doszedł Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie danych Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) i własnych obliczeń. Do pewnego stopnia granica tego, co jest wykonalne, została osiągnięta. Zasoby stają się coraz bardziej ograniczone, a zanieczyszczenie powietrza również staje się coraz pilniejszym problemem, szczególnie w gęstniejących obszarach metropolitalnych. Tematy takie jak rozwój transportu publicznego, e-mobilność i autonomiczna jazda będą w przyszłości priorytetem dla decydentów. Ważne jest, aby chronić zasoby. Credo brzmi „Smart City”. Wiąże się z tym jeden główny cel: mobilność musi stać się zrównoważona, a przestrzeń miejska bardziej znośna. Wyzwania i koncepcje związane z tematem inteligentnych miast wymagają czujników, które generują dane w celu wyprowadzania znaczących działań. Mogą znajdować się w pojeździe lub w jego otoczeniu.

Dziś inwestowanie w bezpieczeństwo ruchu z VITRONIC jest jednocześnie pierwszym możliwym krokiem w kierunku Smart City, ponieważ zawsze dodajemy wartość do naszych koncepcji dotyczących kontroli prędkości i przejazdu na czerwonym świetle oraz kontroli opłat.

Inteligentne zarządzanie ruchem z POLISCAN

Urządzenia z rodziny POLISCAN potrafią nie tylko mierzyć prędkość, wykrywać klasy pojazdów, rejestrować przekroczenia na czerwonym świetle, czy monitorować prawidłowe wykorzystanie pasów ruchu. Z ich pomocą zbierane są również dodatkowe informacje o natężeniu ruchu. Systemy dostarczają danych o natężeniu ruchu na monitorowanych trasach. Obejmuje to liczbę pojazdów, klasę pojazdów, ich średnią prędkość oraz używany pas ruchu i kierunek. Ponadto systemy kontroli ruchu mogą być obsługiwane z centrum kontroli, co umożliwia kierownikom ruchu obniżenie prędkości, jeśli to konieczne, lub blokowanie poszczególnych tras lub pasów ruchu dla określonych klas pojazdów.

Przyszłe projekty dla nowoczesnych miast

Obecnie w Darmstadt i Hamburgu prowadzone są projekty pilotażowe, w które angażujemy się dzięki naszej wiedzy o inteligentnych miastach. W Hamburgu celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez optymalizację kontroli sygnałów drogowych i wykrywanie niechronionych użytkowników dróg. Używamy czujników do wykrywania niechronionych użytkowników dróg (VRU), takich jak rowerzyści i piesi, i przekazujemy ich położenie pojazdom autonomicznym.

Z kolei projekt badawczy w Darmstadt bada, czy istniejące elementy infrastruktury poprzez integrację dodatkowych czujników i interfejsów mogą pomóc w zrozumieniu interakcji między ruchem a wpływem na środowisko. Od jakiegoś czasu wspieramy projekt. Do tej pory stacjonarne urządzenia pomiarowe, które są już dostępne w obszarze miejskim Darmstadt, a także mobilne urządzenia pomiarowe, były wykorzystywane do rejestrowania dodatkowych zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki azotu. 10000 sprzedanych w ciągu dziesięciu lat systemów POLISCAN w imponujący sposób pokazuje, że VITRONIC oferuje przyszłościowe rozwiązania, które zawsze optymalnie odpowiadają na aktualne wyzwania użytkowników.

Wszystkie te wysiłki mają na celu przyczynienie się do inteligentnego zarządzania ruchem, które umożliwia poprawę przepływu ruchu, zmniejszenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawę jakości życia dla wszystkich.

Pionier Lidar - VITRONIC - stanowi ważny element składowy innowacyjnych koncepcji inteligentnego miasta.

Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.