Sharing

Najważniejsze zalety

  • Krótsze czasy przestoju dzięki zautomatyzowanemu procesowi wprowadzania danych
  • Kontrola nadruku skalowalna do różnych produktów
  • Zminimalizowana wielkość błędnych odrzutów (< 1%)
  • Ciągła optymalizacja procesu

W produkcji z obszaru technologii medycznych i farmacji automatyczna kontrola wizualna worków infuzyjnych (IV bags) stanowi szczególne wyzwanie. Dzięki nowoczesnym systemom przetwarzania obrazu VITRONIC umożliwia nie tylko niezawodną kontrolę jakości, ale zapewnia również uproszczony proces wprowadzania danych i tym samym krótsze czasy przestoju – na przykład w firmie B. Braun w Melsungen, Niemcy.

Pierwszy projekt kontroli jakości worków infuzyjnych VITRONIC zrealizował dla firmy B. Braun około dziesięć lat temu. Od tego czasu trwa ciągła optymalizacja procesu produkcyjnego, a VITRONIC aktywnie jej towarzyszy.

Ścisła współpraca charakteryzuje również współpracę z firmą B. Braun przy najnowszym projekcie – wizualnej kontroli wielokomorowych worków do sztucznego odżywiania. W pierwszym etapie na użytek koncernu opracowano arkusz specyfikacji zawierający wszystkie wymagania.

Następnie odpowiedzialny zespół obszaru Healthcare przeprowadził studium wykonalności.

Wykazało ono, że dotychczas stosowany system kontroli osiągnął granice wydajności, czego skutkiem było odrzucanie worków bezbłędnych.

  • 620worków w ciągu godziny kontroluje system a liczba odrzutów nie przekracza 1%.
Lutz Reinbold
Szczególnym utrudnieniem podczas kontroli nadruku na naszych standardowych workach trzykomorowych, które wysyłamy do 50 krajów świata, są wielojęzyczne układy graficzne z małą czcionką oraz znaczne pofalowanie worków.
Lutz Reinbold Inżynier zakładu firmy B. Braun w Melsungen
zautomatyzowany proces wprowadzania danych klasy tolerancji
W trakcie zautomatyzowanego procesu uczenia klasa tolerancji jest precyzyjnie określona w każdym polu tekstowym

Szybki, zautomatyzowany proces wprowadzania danych

W przypadku tego rozwiązania szablon nadruku jest przekazywany do systemu przetwarzania obrazu w postaci pliku PDF. Oprócz układu nadruku zawiera on podział worków na tzw. regiony inspekcji ROI (Region of Inspection).

Informacje te są zapisywane przez oprogramowanie, po czym generowane są konkretne obszary inspekcji. Podczas późniejszej inspekcji realizowanej za pomocą kamery, specjalnie opracowane algorytmy dokonują precyzyjnego porównania oznakowania każdego worka wielokomorowego z wcześniej wprowadzonym wzorem.

Jeśli wzór i odczytane oznakowanie nie są zgodne, wadliwe worki są eliminowane. Takie działanie okazało się konieczne w przypadku worków wielokomorowych, ponieważ ze względu na ich wiotkość i pofalowanie nie można było zagwarantować jakości nadruku.

Frank Fohler
Udoskonalona przez nas korekta rozmieszczenia znaków pozwala kompensować wszystkie falistości i zniekształcenia worków wielokomorowych i rzetelnie kontrolować nadrukowane znaki.
Frank Fohler Zastępca kierownika działu w obszarze Healthcare firmy VITRONIC

Kolejne wyzwanie stanowiła…

…wielojęzyczność wynikająca z wymagań prawnych ustawodawcy. Oznaczało to, że na dostępnej powierzchni należało zmieścić trzy razy więcej tekstu niż zazwyczaj. To z kolei było możliwe tylko przy zastosowaniu małych wielkości czcionek.

Rozwiązanie

Kamera pracująca w rozdzielczości 32 megapikseli generuje obrazy w najwyższej rozdzielczości. To pozwala wiarygodnie kontrolować nawet najmniejsze litery. Liczbę odrzutów dodatkowo pomógł zminimalizować podział worków na trzy klasy priorytetów, z których każdą charakteryzuje inna wartość tolerancji błędu.

Specjalna płyta mocująca wygładza worki wielokomorowe, zanim znajdująca się powyżej kamera pracująca w rozdzielczości 32 megapikseli zarejestruje dane.

Wirtualny zestaw narzędzi

Ważnym elementem dostarczonego przez VITRONIC rozwiązania systemowego dla firmy B. Braun jest autorskie wysokowydajne oprogramowanie analityczne wykorzystywane do kontroli nadruku. Procedura jest częścią wirtualnego zestawu narzędzi obejmującego np. narzędzia przeznaczone do odczytywania kodów lub pisma OCR. W zależności od wymagań klienta zestawy poszczególnych narzędzi są indywidualnie konfigurowane przez firmę VITRONIC. Optymalne połączenie oprogramowania i sprzętu umożliwia szybką rejestrację wielu informacji.

W przypadku firmy B. Braun dotyczy to również pofalowanych powierzchni worków wielokomorowych. Do projektu w Melsungen zaangażowano zespół firmy VITRONIC rekrutujący się z obszarów rozwoju, projektowania, produkcji i dokumentacji technicznej. Szeroki wachlarz usług dla firmy B. Braun obejmował również szkolenie personelu linii oraz personelu utrzymania ruchu oraz koncepcję kopii zapasowych.

Po zastąpieniu starego systemu kontroli nowym we współpracy z firmą B. Braun dokonano kwalifikacji linii, a produkcja mogła zostać z powodzeniem rozpoczęta.

Wynik kontroli worka infuzyjnego

Za pomocą klawiatury terminala można w czasie rzeczywistym wyświetlać wyniki kontroli włącznie z bieżącą statystyką.

  • 0,9% Zgodnie z przedstawionym tu komunikatem spośród 1402 worków błędnie zostało zadrukowanych

Jak możemy Ci pomóc?

Bartosz Sobolewski

Bartosz Sobolewski

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu
Telefon
+48 77 481 00 03
E-Mail
bartosz.sobolewski@vitronic.com

Follow

Więcej rozwiązań dla Twojej branży

Opakowania farmaceutyczne

Kontrola worków na płyny infuzyjne

Automatyczna, wiarygodna kontrola worków na płyny infuzyjne
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.