Deklaracja o ochronie danych osobowych

Poprzez niniejszą deklarację o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mają z Państwem osobisty związek, np. nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych w naszej firmie?

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH
Daniel Scholz-Stein, Matthias Pörner, dr inż. Heiko Frohn, dr inż. Norbert Stein;
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden
Niemcy
marketing(at)vitronic.de
https://www.vitronic.de/impressum.html

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w naszych spółkach zależnych:

VETRO Verkehrselektronik GmbH
Erwin-Fischer-Str. 95
23968 Wismar
Klaus-Rainer Schmidt, Daniel Scholz-Stein, Matthias Pörner (Zarząd)
info(at)vetro-gmbh.de
https://www.vetro-gmbh.de/impressum-disclaimer.html

VITRONIC Machine Vision Australia Pty Ltd
7/45-53 Duerdin Street
Notting Hill VIC 3168
Australia
Mr. Ed van Berkel (Managing Director)
sales.au(at)vitronic.com

VITRONIC Machine Vision (Shanghai) Co. Ltd
Room 202, Building 30#, Minyi Road 201,Songjiang District, 201612,
Szanghaj,
Chiny
Mr. Bill Wang (Chief Executive Officer)
sales.cn(at)vitronic.com

VITRONIC France SAS
21, rue du Jura
CP 20518
94623 Rungis CEDEX
Francja
Heiko Frohn (Zarząd)
sales.fr(at)vitronic.com

VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o.
Plac Wolności 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska
Michał Żuchora (Prezes Zarządu/President of the Board)
kontakt(at)vitronic.pl

VITRONIC Machine Vision Ltd
11900 Plantside Drive, Ste G
Louisville, KY 40299
USA
Michael Schindler (prezes)
sales.us(at)vitronic.com

VITRONIC Machine Vision Middle East LLC
Second Floor,Office no: 211, McLaren Dubai Showroom Building
Umm Al Sheif, Sheikh Zayed Road – Dubai
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Youssef El Hansali, CEO
sales.ae(at)vitronic.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz(at)vitronic.de lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem „do inspektora ochrony danych”.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych dla naszych spółek zależnych

VETRO Verkehrselektronik GmbH, Erwin-Fischer-Str. 95, 23968 Wismar
Inspektor ochrony danych osobowych: Hartmut Mieritz, e-mail: datenschutz@vetro-gmbh.de

Przetwarzanie danych w ramach stosunków umownych i przedumownych

Przekazywane nam dane osobowe osób trzecich przetwarzamy zgodnie z naszymi porozumieniami umownymi i przedumownymi. Do osób trzecich zalicza się między innymi:

 • Strony umowy
 • Zainteresowane strony
 • Klienci

Zakres, rodzaj, cel i konieczność przetwarzania danych zależą od stosunków umownych leżących u ich podstaw. Przesyłane dane są przechowywane i przetwarzane na naszych serwerach. Przesyłane dane obejmują adres IP, jak również wszystkie dane dostarczone w celu korzystania z usług kontraktowych i wymagane przez nas do przetwarzania.

Może to obejmować następujące dane:

 • Nazwa i adres
 • Adres e-mail i numer telefonu
 • Dane kontraktowe
 • Szczegóły dotyczące płatności

Przekazywanie danych jest ograniczone do tych danych, które są niezbędne i celowe do przetwarzania zapytań. Przekazujemy dane osobowe zewnętrznym usługodawcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia usługi. W takim przypadku tylko te dane zostaną przekazane usługodawcy zewnętrznemu, które są niezbędne i celowe dla realizacji umowy. Przetwarzanie przez nas odbywa się zgodnie z instrukcjami osób trzecich lub przepisami prawa.

Cel: Przekazywanie przez nas danych osobowych do nas i do zewnętrznych usługodawców służy efektywnemu i szybkiemu rozpatrzeniu zapytania.

Podstawa prawna: Przekazanie nam danych osobowych i ewentualne przekazanie przez nas danych osobowych do usługodawcy zewnętrznego odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i służy do realizacji umowy pomiędzy osobą trzecią a jej partnerem umownym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przekazywane nam dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeżeli istnieje taki obowiązek prawny.

Usunięcie danych: Usunięcie danych na naszych serwerach następuje w momencie, gdy dane te nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych w zakresie dochowania staranności, jak również do obsługi wszelkich zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych. Nie narusza to ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Przekazywanie danych do naszych spółek zależnych

Jeśli podają nam Państwo swoje dane osobowe w kontekście stosunków umownych lub przedumownych, mogą one zostać przekazane na serwery naszych spółek zależnych w Unii Europejskiej i poza nią. Dane są tam przechowywane i przetwarzane.  Przekazujemy wszystkie dane, które nam Państwo przekazali w celu korzystania z naszych usług.

Może to obejmować następujące dane:

 • Państwa nazwisko oraz adres
 • Państwa adres e-mail i numer telefonu
 • Dane kontraktowe
 • Szczegóły dotyczące płatności

Przekazywanie danych jest ograniczone do tych danych, które są niezbędne i celowe do przetwarzania Państwa zapytań. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim przez nasze spółki zależne tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów korzystania z naszych usług lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przekazanie. Gwarantujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Cel: Przekazanie Państwa danych osobowych do naszych spółek zależnych służy efektywnemu i szybkiemu przetworzeniu Państwa zapytania lub usług, które mają być przez nas świadczone w ramach stosunków umownych pomiędzy Państwem a nami.

Podstawa prawna: Państwa dane osobowe będą przekazywane do naszych oddziałów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w przekazywaniu danych wynika z faktu, że jest to jedyny sposób na zapewnienie skutecznej i terminowej realizacji Państwa zapytania lub usługi, którą świadczymy w ramach stosunku umownego pomiędzy Państwem a nami.

Usunięcie danych: Dane na naszych serwerach i na serwerach naszych spółek zależnych zostaną usunięte, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych w zakresie dochowania staranności oraz do obsługi ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i podobnych. Nie narusza to ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Przekazywanie danych zewnętrznym stronom trzecim w UE

W przypadku przekazania nam danych osobowych w ramach stosunków umownych lub przedumownych, dane te mogą być przekazywane na serwery naszych zewnętrznych dostawców usług zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Dane są tam przechowywane i przetwarzane.  Przekazujemy wszystkie dane, które nam Państwo przekazali w celu korzystania z naszych usług.

Może to obejmować następujące dane:

 • Państwa nazwisko oraz adres
 • Państwa adres e-mail i numer telefonu
 • Dane kontraktowe
 • Szczegóły dotyczące płatności

Przekazywanie danych jest ograniczone do tych danych, które są niezbędne i celowe do przetwarzania Państwa zapytań. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim przez naszych zewnętrznych usługodawców tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu korzystania z naszych usług. Zawarliśmy umowę o świadczenie usług z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług. Dotyczy to również przepisów o ochronie danych osobowych, które gwarantują, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszych zewnętrznych dostawców usług z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa i staranności.

Cel: Przekazanie Państwa danych osobowych do naszych usługodawców zewnętrznych służy efektywnemu i szybkiemu przetworzeniu Państwa zapytania lub usług, które mają być przez nas świadczone w ramach stosunków umownych pomiędzy Państwem a nami.

Podstawa prawna: Gromadzenie i przekazywanie Państwa danych osobowych zewnętrznym usługodawcom odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w gromadzeniu i przekazywaniu Państwa danych wynika z faktu, że jest to jedyny sposób na zapewnienie skutecznej i terminowej realizacji Państwa zapytania lub usługi, którą świadczymy w ramach stosunku umownego pomiędzy Państwem a nami.

Usunięcie danych: Dane na naszych serwerach, na serwerach naszych spółek zależnych i zewnętrznych osób trzecich zostaną usunięte, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych w zakresie opieki oraz do obsługi ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych. Nie narusza to ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Przekazywanie danych zewnętrznym stronom trzecim spoza UE

W przypadku przekazania nam danych osobowych w ramach stosunków umownych lub przedumownych, dane te mogą być przekazywane na serwery zewnętrznych stron trzecich zlokalizowanych poza Unią Europejską. Dane są tam przechowywane i przetwarzane.  Przekazujemy wszystkie dane, które nam Państwo przekazali w celu korzystania z naszych usług.

Może to obejmować następujące dane:

 • Państwa nazwisko oraz adres
 • Państwa adres e-mail i numer telefonu
 • Dane kontraktowe
 • Szczegóły dotyczące płatności

Przekazywanie danych jest ograniczone do tych danych, które są niezbędne i celowe do przetwarzania Państwa zapytań. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim przez naszych zewnętrznych usługodawców, oddziały i partnerów serwisowych i handlowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do korzystania z naszych usług. Zawarliśmy umowę o świadczenie usług z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług. Dotyczy to również przepisów o ochronie danych osobowych, które gwarantują, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszych zewnętrznych dostawców usług z należytym bezpieczeństwem i starannością. Upoważnieni przez nas zewnętrzni dostawcy usług oferują wystarczające gwarancje, że poziom ochrony danych odpowiadający poziomowi Unii Europejskiej zostanie zagwarantowany podczas przetwarzania danych. 

Cel: Przekazanie Państwa danych osobowych do naszych zewnętrznych dostawców usług, oddziałów i partnerów serwisowych i handlowych służy efektywnemu i szybkiemu przetworzeniu Państwa zapytania lub usług, które mają być przez nas świadczone w ramach stosunków umownych pomiędzy Państwem a nami.

Podstawa prawna: Gromadzenie i przekazywanie Państwa danych osobowych do zewnętrznych usługodawców, oddziałów i partnerów serwisowych i handlowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w gromadzeniu i przekazywaniu Państwa danych wynika z faktu, że jest to jedyny sposób na zapewnienie skutecznej i terminowej realizacji Państwa zapytania lub usługi, którą świadczymy w ramach stosunku umownego pomiędzy Państwem a nami.

Usunięcie danych: Dane na naszych serwerach, na serwerach naszych spółek zależnych i zewnętrznych osób trzecich zostaną usunięte, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych w zakresie opieki oraz do obsługi ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych. Nie narusza to ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Informacje dotyczące monitoringu wideo

Nasza siedziba firmy znajduje się pod nadzorem wideo. Monitoring wideo jest prowadzony w celu zapobiegania kradzieżom, wandalizmowi i innym szkodom materialnym, zabezpieczania dowodów i realizacji prawa gospodarza lokalu. Usunięcie danych: Zarejestrowany materiał zdjęciowy jest zawsze usuwany po 72 godzinach. Tylko w przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że mienie zostało uszkodzone lub skradzione, odpowiednie pliki obrazów będą oddzielnie zabezpieczone jako dowody i przechowywane do czasu ostatecznego rozwiązania, zawieszenia dochodzenia lub ograniczenia zdarzenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podstawa prawna: Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszego mienia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Hosting www

Aby utrzymać naszą obecność online, korzystamy z usług dostawcy usług internetowych, na którego serwerze jest przechowywana strona internetowa (hosting) i który udostępnia naszą stronę internetową w Internecie. Dostawca usług internetowych przetwarza w naszym imieniu dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, dane inwentaryzacyjne, jak również meta i dane komunikacyjne. Podstawa prawna: Podstawą prawną opisanego powyżej przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w skutecznym i bezpiecznym świadczeniu naszych usług online, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z art. 28 RODO (umowa o przetwarzanie danych).

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej tylko w celach informacyjnych, nasz dostawca usług internetowych będzie zbierać tylko dane osobowe, które używana przez Państwa przeglądarka przesyła do swojego serwera. Są to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • Status dostępu (status HTTP)
 • Ilość przekazywanych danych
 • Dostawcy usług internetowych systemu dostępu
 • Typ używanej przeglądarki i jej wersję
 • System operacyjny, którego Państwo używają
 • Strona internetowa, z której mogli Państwo wejść na naszą stronę
 • Strony lub podstrony, które odwiedzają Państwo na naszej stronie internetowej.

Wyżej wymienione dane są przechowywane jako pliki dziennika na serwerach naszego dostawcy usług internetowych. Jest to konieczne do wyświetlenia strony internetowej na używanym urządzeniu oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w wyżej wymienionych celach.

Podstawa prawna: Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Czas trwania: Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej będą przechowywane przez okres 365 dni, a następnie usuwane.

Zapobieganie: Ponieważ przetwarzanie powyższych danych jest absolutnie konieczne do udostępnienia naszej strony internetowej, nie ma prawa sprzeciwu.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z serii cyfr i liter, które są przechowywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie nie przenoszą wirusów ani nie mogą wykonywać programów. Służą one raczej do wymiany informacji między terminalem, z którego Państwo korzystają, a naszą stroną internetową, aby uczynić naszą ofertę internetową bardziej przyjazną i efektywną dla Państwa. Należy dokonać rozróżnienia między tymczasowymi (przejściowymi) plikami cookie a trwałymi plikami cookies. Tymczasowe pliki cookie obejmują w szczególności pliki cookie sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych zapytań z Państwa przeglądarki do wspólnej sesji. Pozwala to naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej mają Państwo możliwość usunięcia tych plików cookie w dowolnym momencie.

Pliki cookie są używane w celu uczynienia naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby nawet po zmianie strony można było zidentyfikować wywołującą przeglądarkę. W szczególności w plikach cookie mogą być zapisywane informacje o ustawieniach językowych lub informacje o logowaniu.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę Państwa wizyty na naszych stronach internetowych. W szczególności w plikach cookie mogą być zapisywane informacje na temat wprowadzanych terminów wyszukiwania, częstotliwości przeglądania stron lub korzystania z funkcji strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, jak często i w jaki sposób strona i jej funkcje są wykorzystywane. Służą one zatem poprawie jakości i łatwości obsługi naszej strony internetowej, w szczególności jej zawartości i funkcji. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Zebrane w ten sposób dane są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków. W związku z tym nie jest możliwe przypisanie danych do Państwa osoby. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi dotyczącymi Państwa danymi osobowymi.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w wyżej wymienionych celach. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Ponieważ pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, użytkownik ma również pełną kontrolę nad ich użyciem. Mają Państwo możliwość skorzystania z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej w celu określenia, czy pliki cookie są w ogóle zapisywane. Można na przykład nie akceptować plików cookie od samego początku lub akceptować je tylko na żądanie lub określić, że pliki cookie są usuwane przy każdym zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

Czas przechowywania/usuwanie danych

Usuniemy lub zablokujemy Państwa dane osobowe, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie osiągnięty lub nie będzie już obowiązywał. Przechowywanie wykraczające poza ten zakres może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostało nam to powierzone na mocy przepisów krajowych lub europejskich. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach, chyba że będziemy potrzebować Państwa danych w celu wykonania zawartej między nami umowy lub jeżeli jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Dane kontaktowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, telefonu lub na naszych stoiskach targowych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonicznie, albo skontaktują się z nami na jednym z naszych stoisk targowych i podadzą nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, albo podadzą nam Państwo dalsze dane osobowe, dane te będą przechowywane i przetwarzane w naszej firmie w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Państwem. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek zależnych lub partnerów serwisowych/dystrybucyjnych z siedzibą poza UE, jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podstawa prawna: W przypadku złożenia zapytania w ramach stosunków umownych lub przedumownych z nami, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą prawną pozostałych zapytań jest art. 6 ust. 1 lit. f.

Usunięcie danych: Zebrane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne. Konieczność sprawdzamy co 2 lata. W każdej chwili mogą Państwo również odwołać przetwarzanie danych.

Informacje o tym, jak skontaktować się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy

Jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego oferowanego na naszej stronie internetowej i podadzą nam dane osobowe, dane te będą automatycznie przechowywane i przetwarzane w naszej firmie w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Państwem. Transmisja danych odbywa się poprzez szyfrowane połączenie SSL. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek zależnych lub partnerów serwisowych/dystrybucyjnych z siedzibą poza UE, jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Cel: Potrzebujemy Państwa nazwiska, aby móc się na nie powołać w naszej odpowiedzi. Potrzebujemy Państwa adresu e-mail, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Potrzebujemy Państwa numeru telefonu, aby odpowiedzieć na Państwa prośbę o oddzwonienie. Podstawa prawna: Podstawą prawną wyżej wymienionego wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usunięcie danych: Zebrane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne. Konieczność sprawdzamy co 2 lata. W każdej chwili mogą Państwo również odwołać przetwarzanie danych.

Postępowanie z danymi podczas procesu aplikacyjnego

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia aplikacyjnego Cornerstone OnDemand, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 620 South, Santa Monica, California 90404, USA.

Jeśli złożą Państwo do nas wniosek, dane osobowe, które podadzą Państwo podczas procesu aplikacyjnego zostaną przesłane do serwerów Cornerstone OnDemand w Unii Europejskiej (Wielka Brytania), gdzie będą przetwarzane i przechowywane w bazie danych. Poprzez dostęp do tej bazy danych otrzymujemy przegląd otrzymanych aplikacji i możemy nimi zarządzać. Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Cornerstone OnDemand. Obejmuje to politykę prywatności, która zapewnia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Cornerstone OnDemand z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i starannością. Certyfikat ISO 27001 przyznany Cornerstone OnDemand służy jako gwarancja i certyfikat zgodności z przepisami o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/Managementsystemzertifizierung/Zertifizierung27001/GS_Zertifizierung_node.html. Jeżeli umowa o pracę zawierana jest na podstawie procedury aplikacyjnej, przechowujemy Państwa dane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa.

Cel: Celem przetwarzania i przekazywania danych jest obsługa procedury aplikacyjnej.

Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie odbywa się w celu rozpatrzenia podania o pracę i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Usunięcie danych: Jeśli umowa o pracę nie zostanie zawarta, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu procedury aplikacyjnej lub najpóźniej 4 miesiące po jej zakończeniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy ustawowe uniemożliwiają usunięcie lub gdy dalsze przechowywanie Państwa danych jest konieczne do celów dowodowych, na przykład w procedurze zgodnej z ustawą o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Procedurę aplikacyjną uznaje się za zakończoną w momencie wysłania do Państwa decyzji o odrzuceniu wniosku.

Zapobieganie: Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją aplikację lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Informacje do usługodawców zewnętrznych:

Polityka prywatności: https://www.cornerstoneondemand.de/privacy-policy

Certyfikat ISO 27001: https://www.cornerstoneondemand.com/company/news/press-releases/cornerstone-ondemand-receives-iso-27001-certification

Rejestracja

Mają Państwo możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie danych osobowych wynikających z maski wprowadzania danych. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez naszego dostawcę usług internetowych oraz, w razie potrzeby, przez nas i mogą być w każdej chwili przez Państwa zmienione lub usunięte. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostaną wykorzystane do wykonania umowy. Podczas rejestracji zapisujemy Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji w celu identyfikacji użytkownika w przypadku ewentualnego nadużycia. Państwa adres IP, data i godzina rejestracji nie będą przekazywane osobom trzecim jako dane. Cel: Rejestracja umożliwia dostęp do treści na naszej stronie internetowej, które znajdują się w obszarze niepublicznym. Podstawa prawna: Korzystanie z Państwa danych opieramy na art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usunięcie danych: Dane osobowe, jak również adres IP, data i godzina są przechowywane aż do momentu usunięcia celu. Dane zebrane podczas rejestracji zostaną usunięte, gdy tylko odpowiednie konto na naszej stronie internetowej zostanie usunięte lub zmienione. Zapobieganie: W każdej chwili możesz usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej lub zażądać usunięcia konta w dowolnym momencie przez wyżej wymienioną osobę odpowiedzialną.

Newsletter

Regularnie wysyłamy newsletter w celu informowania naszych klientów, partnerów handlowych i zainteresowanych stron o naszych ofertach i związanych z nimi nowościach. Mają Państwo możliwość zapisania się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera w ramach rejestracji. Jeśli zaprenumerują Państwo nasz newsletter, podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Zapisujemy adres e-mail, abyśmy mogli wysyłać Państwu newsletter. Ponadto prosimy o podanie następujących danych: Zwrot, nazwisko, firma, poprzez menu wyboru branża, w której Państwo pracują, miasto, kraj i hasło do logowania. Dane te są wykorzystywane w celu zwrócenia się do Państwa osobiście lub w celu dostosowania treści newslettera do Państwa zainteresowań. Gdy tylko zarejestrują się Państwo na nasz newsletter, otrzymają Państwo potwierdzenie na adres e-mail podany podczas rejestracji, korzystając z tzw. procedury podwójnej zgody. Ten e-mail zawiera link. Kliknięcie tego linku oznacza potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Gwarantuje to, że Państwa adres e-mail nie został niewłaściwie wykorzystany przez osoby trzecie podczas rejestracji. Z tego samego powodu, przechowujemy datę i godzinę rejestracji oraz adres IP przypisany do Państwa podczas rejestracji. Nie przekazujemy wyżej wymienionych danych osobom trzecim. Cel: Opisane powyżej procesy i zainteresowania stanowią cel przechowywania danych. Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usunięcie danych: Adres e-mail zostanie usunięty, jeśli nie klikną Państwo linku potwierdzającego 1 miesiąc po wysłaniu e-maila potwierdzającego za pomocą procedury podwójnej rezygnacji lub natychmiast po rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera. Odwołanie: W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Oferujemy następujące opcje, za pomocą których można odwołać swoją zgodę:

 

 •  W tym celu należy kliknąć link podany w newsletterze
 • Formularz na naszej stronie internetowej
 • Pocztą elektroniczną: sales(at)vitronic.de
 • Poprzez dane kontaktowe podane w impressum na naszej strony internetowej

Wysyłka przez firmę kurierską

Zleciliśmy następującej firmie kurierskiej wysyłkę naszego newslettera: Cleverreach, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Politykę prywatności można zobaczyć tutaj: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Firma kurierska może wykorzystywać Państwa dane w formie pseudonimizowanej, tzn. bez przydzielania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu optymalizacji technicznej wysyłki i wyświetlania biuletynu informacyjnego lub w celach statystycznych. Jednakże firma kurierska nie jest uprawniona do wysyłania Państwu osobistych wiadomości ani do przekazywania Państwa danych osobom trzecim. Podstawa prawna: Dostawca usług wysyłkowych działa w naszym imieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu w prawidłowym wysyłaniu newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w ramach umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Ocena zachowania użytkowników

Podczas wysyłania newslettera, oceniamy podsumowane zachowanie użytkownika, ocena na podstawie indywidualnych odbiorców jest wykluczona. Nasz newsletter zawiera piksele śledzące i linki śledzące do tego celu. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy i kiedy wszyscy odbiorcy w całości otworzyli newsletter oraz czy i które linki w biuletynie zostały kliknięte. Cel: Oceniamy newsletter w sposób opisany powyżej, aby móc zmierzyć statystyczną ocenę sukcesu lub porażki naszego newsletter. Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapobieganie: W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, korzystając z powyższych opcji. Usunięcie danych: Usuniemy Państwa dane po ich wycofaniu.

Zgodnie z RODO przysługą Państwu wymienione poniżej prawa, których mogą Państwo w każdej chwili dochodzić u osób odpowiedzialnych i inspektorów ochrony danych (patrz wyżej) wymienionych w niniejszej deklaracji o ochronie danych:

 • Prawo do uzyskania informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy. Ponadto mogą Państwo bezpłatnie zażądać od nas informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do reklamacji i pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one u nas zebrane. Mają Państwo również prawo wiedzieć, czy Państwa dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych przechowywanych przez nas i dotyczących Państwa danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych: Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne w następujących celach:
 • do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
 • korzystania z wolności słowa i informacji, lub
 • ze względów interesu publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. c i d RODO.

 • Prawo do ograniczenia: Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli dokładność danych jest kwestionowana przez Państwa przez okres czasu, który pozwala nam na weryfikację dokładności danych osobowych,
  undefinedundefinedundefined
 • Prawo do informacji: W przypadku dochodzenia wobec nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o Państwa żądaniu sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o otrzymanie dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub o przekazanie ich innej odpowiedzialnej osobie.
 • Prawo do odwołania: Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. W tym celu można skontaktować się z organem nadzoru miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do cofnięcia zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Deklarowane przez Państwa cofnięcie zgody nie zmienia legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie ważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istotne powody godne ochrony przeważają nad Państwa interesami i prawami.

Niezależnie od powyższego mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Prosimy o przesłanie sprzeciwu na adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej podany powyżej.

 

YouTube

Na tej stronie używamy komponentów z YouTube, serwisu YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Korzystanie z Youtube umożliwia nam osadzanie różnych filmów i klipów, które są dostępne na platformie internetowej www.youtube.de. Po wejściu na stronę lub podstronę naszej strony internetowej, na której nastąpiło takie osadzenie, przeglądarka internetowa, której Państwo używają, jest proszona o pobranie komponentów wideo z wbudowanego filmu lub klipu. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i jej podstronach, zarówno Youtube, jak i Google zostaną poinformowani, którą stronę lub podstronę odwiedzili Państwo, poprzez przekazanie Państwa adresu IP na zewnętrzne serwery Google w USA. Informacje te są przekazywane niezależnie od tego, czy wyświetlane filmy wideo lub klipy są rzeczywiście oglądane lub klikane, czy też są Państwo zalogowani do swojego konta na Youtube lub Google. Google jest uczestnikiem umowy o ochronie prywatności i posiada certyfikat do przetwarzania danych zgodnie z europejskimi standardami. Informacje te są zbierane i przypisywane do Państwa konta Google, jeśli są Państwo zalogowani na nim podczas wizyty. Cel: Wykorzystanie komponentów Youtube na naszej stronie internetowej ma na celu dostarczenie Państwu filmów i klipów ze strony www.youtube.de na naszej stronie internetowej w celach przeglądania i interakcji. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalizacji i projektowaniu naszej strony internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie: W każdej chwili mogą Państwo zapobiec transmisji danych, wylogowując się ze swojego konta na Youtube lub ustawiając cookie opt-out po zalogowaniu się na swoje konto Google, klikając przycisk Wyloguj się pod następującym linkiem: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Informacje do usługodawców zewnętrznych:

Siedziba w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

 

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej używamy komponentów „Google Maps”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: „Google”).
Mapy Google wyświetlają wizualnie informacje geograficzne. Adres IP odwiedzającego jest zbierany i przetwarzany przez Google. Zostanie on przesłany do Google niezależnie od faktycznego korzystania z Google Maps lub zalogowania na swoje konto Google. Adres IP zostanie przypisany do Państwa konta Google, jeśli są Państwo zalogowani do niego podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te są przekazywane do zewnętrznych serwerów Google w USA. Google jest uczestnikiem umowy o ochronie prywatności i posiada certyfikat do przetwarzania danych zgodnie z europejskimi standardami. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim w procesie technicznym. Cel: Integracja Google Maps służy uproszczeniu wizualizacji i nawigacji podczas wizyty na naszej stronie. Przetwarzanie danych Google odbywa się w celach reklamowych, badań rynku, projektowania strony internetowej i dostarczania reklamy opartej na potrzebach. Podstawa prawna: Podstawą prawną wyżej wymienionego wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie: Mogą Państwo zapobiec alokacji danych, nie korzystając z Google Maps na naszej stronie internetowej i wylogowując się ze swojego konta Google przed wizytą. Można również wyłączyć JavaScript w przeglądarce, aby zapobiec wyświetlaniu mapy. Dalsze informacje na temat przepisów o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod następującym linkiem http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Informacje do usługodawców zewnętrznych:

Siedziba w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

 

 

Nasza obecność online na portalach społecznościowych

Prowadzimy obecność online w ramach sieci społecznościowych wymienionych poniżej. Jeśli odwiedzą Państwo jedno z tych miejsc, Państwa dane użytkowe będą zbierane i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę. Z reguły odbywa się to za pomocą plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym, którego Państwo używacie. Opis pojęcia plików cookie znajduje się powyżej w odpowiedniej rubryce. Pliki cookie są używane do zapisywania zachowań użytkowników i ich zainteresowań oraz do tworzenia odpowiednich profili użytkowania. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od używanego urządzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy są Państwo członkiem danej platformy i są na niej zalogowani.

Zebrane dane są z reguły wykorzystywane przez dostawcę do celów reklamowych i badań rynku poprzez tworzenie profili użytkowników na podstawie Państwa zachowań użytkowych. Te z kolei mogą być wykorzystane przez dostawców do odtwarzania zainteresowań związanych z reklamą dla Państwa. Mają Państwo prawo do sprzeciwu przeciwko tworzeniu profili użytkowników. Aby to zrobić, należy skontaktować się z dostawcą sieci społecznościowych. Jeśli mają Państwo konto u dostawcy, Państwa dane użytkowe mogą być z nim powiązane. Aby zapobiec takiemu powiązaniu danych, można wylogować się z usługi usługodawcy przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Informacje o tym, w jakim celu i w jakim zakresie dane są zbierane od dostawcy, można uzyskać zapoznając się z zamieszczonymi poniżej deklaracjami o ochronie prywatności od dostawców. Nie mamy wpływu na to, które dane są gromadzone i w jaki sposób dane te są wykorzystywane przez dostawcę. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje lub skorzystać z przysługujących praw, najbardziej efektywnie mogą to Państwo zrobić, kontaktując się z samymi dostawcami, ponieważ tylko poszczególni dostawcy mają dostęp do Państwa danych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Państwa dane użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W tym przypadku istnieje ryzyko, że egzekwowanie Państwa praw może być trudniejsze. Ci amerykańscy dostawcy, którzy posiadają certyfikat w ramach ochrony prywatności, są zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów prywatności. Informacje, czy dany dostawca posiada taki certyfikat, można znaleźć w informacjach o dostawcach wymienionych poniżej.

Podstawa prawna: Jeżeli jeden z poniższych dostawców poprosił Państwa o zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przeciwnym razie Państwa dane będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w kontaktach z Państwem i komunikacji z Państwem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie: Dla odpowiednich możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do następujących informacji powiązanych z dostawcami.

Jesteśmy obecni online na następujących stronach internetowych:

Twitter

Twitter jest usługą firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 - USA

Z siedzibą w UE: Twitter Inc., 26 Fernian St, Dublin - Irlandia

 

 

Google Plus

Google Plus jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 - USA

Z siedzibą w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001

 

XING

XING jest usługą XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg - Niemcy

•    Deklaracja o ochronie danych osobowych i możliwości opt-out dostępne na stronie: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


LinkedIn

LinkedIn jest usługą LinkedIn, 2029 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 - USA

Z siedzibą w UE: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 Monachium - Niemcy

 

 

Facebook

Facebook jest usługą Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 – USA.

Z siedzibą w UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 – Irlandia

 

 

Google Ads

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Ads", usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Ads jest usługą służącą do odtwarzania reklam internetowych w formie ogłoszeń. Reklamy pojawiają się jako wyniki wyszukiwania wyszukiwarki lub w sieci reklamowej Google. Używamy Google Ads do definiowania pewnych słów kluczowych. Nasze reklamy są wyświetlane przez Google w wynikach wyszukiwania podczas korzystania z wyszukiwarki Google w celu uzyskania wyników wyszukiwania związanych ze słowem kluczowym. W sieci wyświetlania ogłoszenie jest wyświetlane na powiązanych stronach. Jeśli klikną Państwo jedno z ogłoszeń, nastąpi przekierowanie na stronę, którą reklamowaliśmy. Tutaj Google Ads ustawia plik cookie (termin powyżej pod nagłówkiem Cookies). Dzięki temu zarówno Google, jak i my możemy sprawdzić, czy dotarli Państwo do naszej strony za pośrednictwem naszego ogłoszenia i czy podjęli Państwo dalsze działania, takie jak zakup czegoś, skorzystanie z formularza kontaktowego lub zadzwonienie do nas. W tym celu odwiedzane przez Państwa strony, włącznie z Państwa adresem IP, są zapisywanie w plikach cookie i przesyłane do serwerów Google w USA (śledzenie konwersji). Google ocenia te dane w celu sporządzenia raportu zawierającego zestawienia statystyczne dotyczące liczby odwiedzających wygenerowanej przez reklamę i sukcesu kampanii reklamowej. Raporty pokazują między innymi całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali poleceni do naszej strony internetowej za pośrednictwem naszych reklam. Ponadto, raporty zawierają informacje na temat urządzeń końcowych użytkowników i przeglądarek, gdzie znajdowali się użytkownicy i kiedy reklama została kliknięta. Raporty nie zawierają jednak żadnych informacji, dzięki którym moglibyście być Państwo osobiście zidentyfikowani jako użytkownicy naszej strony. Cel: Powyższe interesy reprezentują cel korzystania z Google Ads. Podstawa prawna: Reklamy Google Ads wykorzystujemy na podstawie uzasadnionego zainteresowania przyjaznym dla użytkownika kształtem naszej oferty online, jak również interesów ekonomicznych związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i oceną materiału danych, analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie: Pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Informacje do usługodawców zewnętrznych:

Siedziba w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

 

Google Remarketing jako część Google Ads

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Remarketing”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Remarketing jest funkcją Google Ads (patrz wyżej pod nagłówkiem Google Ads). Google Remarketing umożliwia nam zwracanie się do Państwa w Google Display Network za pomocą banerów reklamowych lub reklam tekstowych. Na stronach naszej obecności online, na których aktywowaliśmy usługę, tzw. piksele śledzące są zintegrowane przez Google. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, indywidualny plik cookie jest ustawiany przez piksel zliczający na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Opis pojęcia plików cookie znajduje się powyżej w odpowiedniej rubryce. W pliku cookie zapisywane są informacje o tym, które strony internetowe odwiedzają Państwo, jakie treści Państwa interesują i jakie oferty zostały przez Państwa kliknięte. Ponadto przechowywane są informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, czasu odwiedzin oraz inne informacje na temat korzystania z serwisu internetowego. Ponadto Państwa adres IP jest również zapisywany i przesyłany w formie pseudonimizowanej do zewnętrznych serwerów Google w USA, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez Google bez pseudonimizacji. Cel: Korzystanie z Google Remarketing pozwala nam wyświetlać nasze reklamy w bardziej ukierunkowany sposób. Pozwala nam to na prezentowanie Państwu reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Podstawa prawna: Reklamy Google Ads wykorzystujemy na podstawie uzasadnionego zainteresowania przyjaznym dla użytkownika kształtem naszej oferty online, jak również interesów ekonomicznych związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i oceną materiału danych, analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapobieganie: Pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Informacje do usługodawców zewnętrznych:

Siedziba w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

 

Środki bezpieczeństwa

Ponadto podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych oraz ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Terminowość i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych

Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych jest aktualna i obowiązuje od września 2018 roku. Ze względu na zmiany w wymogach prawnych lub urzędowych może być konieczne dostosowanie niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych została przygotowana z wykorzystaniem Generatora deklaracji o ochronie danych osobowych SOS Recht. SOS Recht to usługa MMR Müller Müller Rößner Rechtsanwälte Partnerschaft z siedzibą w Berlinie.Można też zapobiec gromadzeniu danych przez narzędzie Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie wtedy ustawiony plik cookie typu opt-out, który będzie zapobiegał gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Google Analytics OptoutPliki cookie

Na stronach internetowych używane są w wielu miejscach tak zwane pliki cookie. Służą one do ulepszania naszej oferty pod kątem łatwości obsługi, wydajności i bezpieczeństwa. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Używane przez nas pliki cookie to najczęściej tak zwane „session cookies”, czyli pliki cookie sesji. Są one natychmiast usuwane, gdy opuszczą Państwo naszą witrynę internetową. Aby zrezygnować z zapisywania plików cookie na dysku twardym komputera, należy kliknąć łącze:
Aby zrezygnować z zapisywania plików cookie serwisu LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Aby zrezygnować z zapisywania plików cookie wszelkich stron trzecich: http://optout.aboutads.info/#!/

Biuletyn

Aby otrzymywać biuletyn oferowany w naszej witrynie internetowej, należy podać nam poprawny adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam potwierdzenie, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail lub posiadacz tego adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie są gromadzone inne dane.
W każdej chwili mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie tych danych w celu wysyłki biuletynu

Zewnętrzne linki

Zwracamy uwagę na to, że w przypadku linków odsyłających do innych stron internetowych nie mamy wpływu na przestrzeganie polityki prywatności.

Prawo do otrzymywania informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby, źródła pochodzenia tych danych i odbiorcy oraz celu ich zapisania. Informacji o zapisanych danych udziela pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (datenschutz[at]vitronic.de).

Więcej informacji

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu chcielibyśmy udzielać Państwu w każdej chwili informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub konieczności udzielenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: datenschutz[at]vitronic.de.

Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.