Sharing

Osiągnięcia:

 • Wysokoprzepustowy mobilny system egzekwowania opłat drogowych na trzech pasach – bez zakłócania ruchu drogowego
 • Niezawodne rejestrowanie obrazu za pomocą kamery przedniej, tylnej i bocznej w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy
 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR) i klasyfikacja typu pojazdu przez najnowocześniejszy system OCR i odpowiednie czujniki/detektory
 • Dopasowywanie zarejestrowanych pojazdów do bazy danych e-Toll

Wyzwanie:

Znalezienie i wdrożenie niezawodnego rozwiązania mobilnego do egzekwowania opłat na drogach płatnych w Polsce

Rok 2021 oznaczał zmianę zasad poboru opłat drogowych w Polsce. Rząd przekształcił płatność w postaci biletu papierowego w nowoczesny system płatności elektronicznych oparty na GNSS. Zmiana ta wymagała również nowatorskiego rozwiązania w zakresie egzekwowania opłat, które wspierałoby nowy „swobodny przepływ” ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu dochodów.

Uruchomiony w Polsce system e-TOLL opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego i pozwala kierowcom uiszczać opłaty drogowe m.in. za pomocą aplikacji mobilnych bez konieczności zatrzymywania się na punktach poboru opłat czy stacjach paliw. Zwiększa to płynność ruchu i ułatwia uiszczanie należności, ale stanowi także duże wyzwanie w obsłudze opłat – nowe rozwiązanie ułatwia ominięcie płatności, celowo lub przypadkowo.

Ponieważ już we wrześniu 2021 r. w systemie zarejestrowano ponad 550 000 pojazdów, szybko potrzebne było niezawodne rozwiązanie do egzekwowania płatności, które byłoby w stanie sprostać technicznie takiemu wyzwaniu i zabezpieczyć przychody z opłat drogowych. Już samo tempo realizacji było wyzwaniem, a dodatkowo pandemia koronawirusa skomplikowała wszelkiego rodzaju procesy dostaw, zagrażając terminowemu wdrożeniu rozwiązania.

Ponad 550 000 pojazdów zarejestrowanych w systemie e-TOLL do końca września 2021 r. – pilna potrzeba niezawodnego mobilnego rozwiązania do egzekwowania opłat drogowych

Klient:

Krajowa Administracja Skarbowa w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa, w skrócie KAS, to organ państwowy działający pod egidą Ministerstwa Finansów RP.

KAS zabezpiecza interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej oraz odpowiada za wpływy z podatków, ceł, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.  Dlatego też pobór opłat na odcinkach dróg płatnych w Polsce za pośrednictwem nowego elektronicznego systemu poboru opłat jest jednym z kluczowych zadań KAS.

Aby móc sprostać temu zadaniu, KAS opracowała konkretne specyfikacje opisujące wymagania dotyczące rozwiązania do egzekwowania opłat. Urządzenie lub system musiały zapewniać:

 • Wymianę danych z nowym systemem e-TOLL
 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz ich przyczep lub naczep, a także klasyfikowanie ich na podstawie ich wymiarów i kształtu
 • Nagrywanie za pomocą przedniej i tylnej kamery podczas mijania lub wyprzedzania przechwyconego pojazdu lub zespołu pojazdów oraz łączenie nagrań z różnych kamer
 • Gwarancję wykrycia pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowych detektorów przy analizie obrazu z kamery

Rozwiązanie:

VITRONIC Enforcement Bar do egzekwowania opłat drogowych

Aby spełnić wymagania KAS i precyzyjnie wyegzekwować uiszczanie opłat przez nowy system e-Toll bez zakłócania ruchu drogowego, firma VITRONIC dostarczyła 102 wozy patrolowe wyposażone w belkę kontrolną Enforcement Bar – w pełni automatyczny i mobilny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), który można zainstalować na dachu radiowozu.

Zintegrowany z najnowocześniejszym systemem listw świetlnych, rejestruje przejeżdżające pojazdy i automatycznie odczytuje ich tablice rejestracyjne. Przechwytywanie i odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów można wykonywać niezależnie od tego, czy pojazd patrolowy jest zaparkowany, czy porusza się z pełną prędkością. Pasy ruchu po prawej i lewej stronie oraz pas przed radiowozem są monitorowane jednocześnie.

VITRONIC Enforcement Bar – w pełni automatyczny i mobilny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), który można zainstalować na dachu radiowozu

To rozwiązanie zapewniało następujące funkcje:

 • Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR) i klasyfikację pojazdu lub zespołu pojazdów z przyczepą lub naczepą poprzez System OCR oraz szereg czujników: zastosowanie oświetlenia podczerwienią i dodatkowych detektorów na szczycie kamer
 • Dużą prędkość odczytu i precyzyjne wykrywanie na trzech pasach jednocześnie, w każdych warunkach pogodowych i z różnicą prędkości do 250 km/h
 • Elastyczne przechwytywanie celu poprzez odczyt z przodu, z tyłu i z boku, w tym łączenie nagrań z różnych perspektyw
 • Połączenie online danych z systemem e-Toll i dopasowanie do bazy danych: automatyzacja połączona z automatycznym ostrzeganiem i wykrywaniem podejrzanych przypadków
 • Ustalanie pozycji za pomocą GPS i lokalizację przechwyconych pojazdów

Wdrożenie:

VITRONIC dostarcza mobilne rozwiązanie do egzekwowania opłat pomimo trudnych czasów pandemii

Krajowa Administracja Skarbowa zażądała dostarczenia pojazdów w ciągu czterech miesięcy. Jednym z pierwszych kroków, jakie wykonał zespół VITRONIC, było przygotowanie prototypów – od karoserii po wyposażenie i dodatkowe funkcje – aby zaprezentować je klientowi i dopracować wszystkie elementy. Podczas kilku spotkań szczegółowo omówiono wymagania określone w przetargu, a konfiguracja pojazdów została dokładnie dostosowana do potrzeb klienta.

Następnie, mimo presji czasu, każdy pojazd został poddany szczegółowym testom podczas jazdy, aby potwierdzić, że spełnia wymagania KPI określone w umowie przetargowej. Do testów firma VITRONIC zorganizowała pojazdy „reprezentatywne” dla swojej kategorii, m.in. ciężarówki z przyczepami, cysterny, autobusy, minibusy i motocykle oraz przeprowadziła rekordowe 46 godzin testów. W sumie firmie VITRONIC udało się zrealizować pełne zamówienie nawet na miesiąc przed terminem wyznaczonym dla ostatniej partii. Pojazdy zostały dodane do floty i od tego czasu umożliwiają egzekwowanie prawidłowego uiszczania opłat drogowych na drogach płatnych w Polsce.

Potrzebne były w jak najkrótszym czasie 102 wozy patrolowe wyposażone w system OCR do egzekwowania opłat drogowych
Dariusz Koźbiel, Menadżer projektu VITRONIC Machine Vision Polska
Zawsze staramy się zapewnić najwyższe standardy jakości, dlatego mimo napiętych terminów, każdy pojazd przeszedł dokładne, rygorystyczne testy wewnętrzne w celu sprawdzenia funkcjonalności zamontowanego wyposażenia.
Dariusz Koźbiel Menadżer projektu, VITRONIC Machine Vision Polska

Efekt:

Skuteczne egzekwowanie opłat na drogach płatnych w Polsce

Mobilne rozwiązanie firmy VITRONIC do egzekwowania opłat za przejazdy w pełni spełnia wymagania specyfikacji KAS i znacząco przyczynia się do sukcesu przejścia na opłaty za przejazdy oparte na GNSS na terenie Polski. Zastosowane technologie umożliwiają niezawodne egzekwowanie opłat za przejazdy niezależnie od warunków pogodowych i widoczności czy typu pojazdu, czyniąc wozy patrolowe częścią płynnego ruchu drogowego lub umożliwiając egzekwowanie opłat z pobocza – idealne połączenie precyzji i elastyczności.

VITRONIC Enforcement Bar – Duża prędkość odczytu i precyzyjne wykrywanie pojazdów na trzech pasach jednocześnie, w każdych warunkach pogodowych i z różnicą prędkości do 250 km/h.

Korzyści z zastosowania mobilnych rozwiązań do egzekwowania opłat drogowych firmy VITRONIC

 • Wychwytywanie braku opłat w ruchu drogowym – na maksymalnie trzech pasach
 • Elastyczna rejestracja obrazu, w tym z krawędzi jezdni, za pomocą kamery przedniej, tylnej i bocznej
 • Najnowocześniejszy system OCR do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) i klasyfikacji typu pojazdu
 • Dopasowanie do baz danych klientów 
 • Zgodność z przepisami i ochrona danych

Jak możemy Ci pomóc?

Łukasz Majchrzak

Łukasz Majchrzak

Dyrektor Działu Traffic
Telefon
+48 22 255 99 67
E-Mail
lukasz.majchrzak@vitronic.com

Follow

Więcej rozwiązań dla Twojej branży

Rozwiązania do pobierania opłat

Inteligentne systemy pobierania opłat

Wydajne, oszczędzające zasoby i ekonomiczne
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.