W skrócie

 • Optymalizacja zapewnienia jakości
 • Efektywność ekonomiczna i czasowa
 • Redukcja błędów ludzkich
 • Wzrost bezpieczeństwa w miejscu pracy

Nasz klient

Grupa Wasiak, z siedzibą w Hannoverze, w Niemczech, jest dostawcą Tier 1 dla przemysłu motoryzacyjnego i technologii medycznej. Grupa zatrudnia ponad 300 pracowników, którzy obsługują ponad 65 klientów w ośmiu krajach. W zakładzie w Polsce, w Brodnicy, Wasiak S. A. produkuje części z blachy oraz kompletne zespoły tłoczone i spawane dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wasiak S.A. otrzymał zlecenie od dużego producenta pojazdów (OEM) na wykonanie ram spawanych do obudowy akumulatorów w e-vanach. Ramy to duże konstrukcje: każda o wymiarach 2,20 na 1,20 metra i wadze do 60 kilogramów. Poszczególne części łączy ponad 200 spawów.

Jedna rama ma ponad 200 pojedynczych spawów.

Klient wymaga 100 % części wolnych od wad: rama obudowy akumulatora musi być absolutnie stabilna; chroni ona akumulator w przypadku uderzenia i zapobiega jego zapaleniu. Przez wadliwe spawy do jej wnętrza może dostać się brud.

Ręczna kontrola wszystkich spawów jest praktycznie niemożliwa przy dużej produkcji; błędy byłyby nieuniknione. Byłoby to również zadanie zbyt wolne i kłopotliwe: ciężka rama musi być kilkakrotnie obracana w celu kontroli - jest to duże obciążenie dla człowieka. Dlatego klient potrzebował zautomatyzowanego systemu kontroli jakości.

Rozwiązanie

Poszczególne części ramy akumulatora są spawane przez roboty w pełni automatycznie. System kontroli spawów VIRO WSI firmy VITRONIC skanuje wszystkie spawy gotowej ramy akumulatora bezpośrednio w linii spawalniczej za pomocą ruchomej głowicy laserowej. W stacji kontroli rama jest obracana kolejno w czterech pozycjach, aby skaner mógł dotrzeć do wszystkich spawów.

VIRO WSI wykrywa wszystkie wady spawania i aktywuje sygnał do odrzucenia części typu Not-OK (NOK). Na stanowisku wizualizacji wadliwe części są ręcznie ponownie obrabiane. Na wyświetlaczu pracownik widzi wyniki kontroli poszczególnych spawów na elemencie. Widzi on dokładnie, które z ponad 200 szwów należy poddać ponownej obróbce. Ponadto pracownik może wprowadzić wykonane poprawki do systemu i udokumentować je wraz z wynikami kontroli.

Zautomatyzowana kontrola jest bardziej precyzyjna i niezawodna niż ręczna kontrola wizualna; części NOK są wykrywane zanim zostaną wysłane do klienta. Ponadto, można jednocześnie kontrolować wiele cech wpływających na jakość.

Cechy wpływające na jakość

 • przepalenie
 • pogłębienie
 • odchylenie położenia spoiny
 • brak części lub brak spawu
 • pory
 • grubość
 • szczelina spawu dla spoin zakładkowych
 • długość spawu
 • odprysk spawalniczy
 • podcięcie spawu
 • szerokość spawu

Wszystkie wyniki kontroli są prezentowane w różnych widokach i wyświetlane w statystykach w czasie rzeczywistym. Ponadto są one przechowywane w wewnętrznej bazie danych z identyfikatorami komponentów i spawów. W ten sposób wszystkie dane są kompleksowo udokumentowane i mogą być później oceniane i śledzone.

Dzięki statystykom i narzędziu do oceny, odchylenia w procesie mogą być wykryte we wczesnym stadium, a proces spawania wyregulowany. W ten sposób VIRO WSI pomaga zapobiegać błędom w spawaniu od samego początku.

Pracownicy Wasiak S.A. zostali przeszkoleni z nowego systemu na kilkudniowym szkoleniu, a w pierwszych miesiącach byli wspierani przez techników VITRONIC w miarę potrzeb. Od tego czasu są w stanie samodzielnie obsługiwać cały system i dokonywać wszystkich ustawień. Oczywiście VITRONIC nadal zapewnia serwis systemu.

Rezultat

Zautomatyzowana kontrola spawów spełniała w 100 % wymagania jakościowe klienta OEM bez spowalniania produkcji.

 • 100% wymagań zostało spełnionych.
VIRO WSI skontrolowało dla nas do tej pory ponad 1000 ram. W wielu przypadkach udało się wykryć części z wadami, które dzięki temu można było wyeliminować. Od momentu rozpoczęcia produkcji nie otrzymaliśmy od klienta żadnych reklamacji."
Bartosz Paszkowski Kierownik ds. jakości i projektów, Wasiak Group

Podsumowanie

 • Wyzwanie: Wasiak S.A. produkuje ramy do obudów akumulatorów do samochodu dostawczego z napędem elektrycznym. Producent pojazdu oczekuje części w 100 % wolnych od wad.
 • Rozwiązanie: Ponad 200 spawów podlega automatycznej kontroli za pomocą VITRONIC VIRO WSI; wadliwe spawy są dzięki temu skutecznie wykrywane i ręcznie naprawiane.
 • Wynik: Po dostarczeniu ponad 1000 części nie było ani jednej reklamacji ze strony producenta pojazdu.

Jak możemy Ci pomóc?

Zautomatyzowana kontrola spawów na ramach akumulatorów
Tomasz Jagiełło

Tomasz Jagiełło

Przedstawiciel Handlowy Dział Automation
Telefon
+48 882 903 517
E-Mail
tomasz.jagiello@vitronic.com

Follow

VIRO WSI: Automated Weld Seam Inspection on Battery Housing Frames

In short

 • 100% gwarancja jakości
 • Dokumentacja wyników inspekcji
 • Data analysis for process optimization
 • Analiza danych dla optymalizacji procesu
 • Możliwość redukcji kosztów
 • Wzrost konkurencyjności

Zobacz więcej

Więcej rozwiązań dla Twojej branży

Akumulatory litowo-jonowe klasy premium dzięki kontroli spawów
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.